Speaking Topics là chuỗi bài viết cung cấp kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, ..  của mỗi chủ đề riêng biệt, giúp bạn học có vốn kiến thức dồi dào hơn để phục vụ mục đích luyện nói tiếng Anh.

Chủ đề của bài viết hôm nay chính là What role does music play in your life, chúng mình sẽ cùng học cách diễn tả cảm xúc của chính mình và phân biệt tính từ đuôi -ED và -ING. Chúng mình biết một câu ngạn ngữ nổi tiếng đó là Music is the medicine of the mind, âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần bổ ích nhất, do đó, hãy để đầu óc kết hợp việc thư giãn với việc học tiếng Anh, nhẹ nhàng học từ mới qua những bài hát mình luôn ngâm nga trong phòng tắm.

I. TỪ VỰNG

Từ vựng về cảm xúc

relaxed
thư giãn

calm
điềm tĩnh

motivated
có động lực

focused
tập trung

pumped up
đầy năng lượng

at peace
yên bình

emotional
xúc động

depressed
buồn lòng

powerful
mạnh mẽ

alive
đang tồn tại

inspired
được truyền cảm hứng

Từ vựng về ngành âm nhạc

band
nhóm

artist
nghệ sĩ

beat
nhịp

lyrics
lời bài hát

rhythm
nhịp điệu

catchy
nghe bắt tai

hit song
bản hit

freestyle
tự do

rhyme
vần điệu

verse
các phần bài hát

chorus
điệp khúc

II. NGỮ PHÁP

Trong tiếng Anh, chúng ta có tính từ kết thúc với hậu tố -ED hoặc hậu tố -ING, dùng trong 2 trường hợp khác nhau.

1. Tính từ -ED

Dùng để miêu tả cảm xúc, cảm nhận của người, động vật đối với với một sự vật, hiện tượng

I was really bored during the flight.

My cat is frightened of my neighbor’s dog. → chủ ngữ là con mèo vẫn được cộng với tính từ -ED vì động vật vẫn có cảm xúc.

I was more frightened of dogs than spiders when I was a child.

I am getting more interested in history.

2. Tính từ -ING

Dùng để miêu tả tình huống hoặc một sự vật, hiện tượng

It was such a long, boring flight.

Jessie looked so frightening when she was in that white costume.

Working all day is so tiring.

This history book is interesting. → cuốn sách lịch sử thú vị

III. LUYỆN TẬP

Bài 1: Nối từ vựng với ý nghĩa chính xác

Bài 2: Nối từ vựng với ý nghĩa chính xác

Bài 3: Điền từ thích hợp vào chổ trống

She felt ____________ (tired / tiring) after working hard all day.

I was really ____________ (bored / boring) during the flight.

I’m not ____________ (interested / interesting) in my job any more.

Ann is ____________(bored / boring) because her job is ____________(bored / boring).

This lecture is very ____________ (confused / confusing). I don’t understand.

The film was ____________ (disappointed / disappointing). I expected it to be much better.

We were very ____________ (shocked / shocking) when we heard the news.

Bài 4: Thực hành đối thoại. Hỏi và trả lời câu hỏi dưới đây.

1. What kind of music do you like?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. How often do you listen to music?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. What other things do you do while you listen to music?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. How does music make you feel?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Do you and your friends like the same music?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Is there any kind of music that puts you in a bad mood?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. What music do you listen to cheer up?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. What are some of your best memories with music?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Do you like music for the lyrics or the tune?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Has music helped your English? If so, how?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Download E-book WHAT ROLE DOES MUSIC PLAY IN YOUR LIFE?

Đọc thêm Club Packet – chuỗi ebook dành cho ban tổ chức của các câu lạc bộ tiếng Anh trên toàn quốc.

Alex N

Alex N is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.