Mang danh phận của người học tiếng Anh, ai cũng ít nhất một lần đụng độ với LIE – LAY – LIE và phân vân không nhớ nổi nó mang nghĩa gì, và dùng như thế nào cho đúng ಠ_ಠ

Do đó, trong bài viết hôm nay, mình sẽ cùng nhau học 3 tips để biết cách phân biệt LIE – LAY – LIE một lần và mãi mãi, để mai mốt khỏi sợ khi viết bài gặp trúng những từ này nữa!

I. ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ VỰNG

LIE (v) /laɪ/

định nghĩa: nói dối

→ không cần tân ngữ

LAY (v) /leɪ/

định nghĩa: đặt, để ai/cái gì

→ cần tân ngữ

→ lay st/sb down

LIE (v) /laɪ/

định nghĩa: nằm ngang

→ không cần tân ngữ

II. TRIỂN KHAI TRONG CÁC THÌ KHÁC NHAU (V1 – V2 – V3)

LIE → LIED → LIED (v): nói dối

Sometimes children lie to get out of trouble.
→ Đôi khi bọn trẻ nói dối để thoát khỏi rắc rối

LAY → LAID → LAID (v): đặt, để ai hoặc cái gì

I don’t like to lay my purse on the floor.
→ Tôi không thích đặt túi xách xuống sàn nhà

LIE → LAY → LAIN (v): nằm xuống

The fat cat likes to lie in the sun.
→ Mèo béo thích nằm phơi nắng.

III. VÍ DỤ

He lays the books down on the table.
→ Anh ta đặt những cuốn sách xuống bàn.

Don’t leave dirty clothes lying around the house.
→ Đừng vứt quần áo bẩn khắp nhà.

I spend rainy days lying on my couch.
→ Tôi dành cả ngày mưa nằm dài trên đi văng.

Yesterday, my dog lay on my lap and took a long nap.
→ Hôm qua, chú chó nhà tôi đã nằm vào lòng tôi và ngủ một giấc dài.

Jess has lain on the couch since noon.
→ Jess đã nằm trên ghế cả buổi chiều nay.

Every night, Finn lies on his bed and sleeps inside his sleeping bag.
→ Mỗi tối, Finn nằm trên giường và ngủ trong chiếc túi ngủ

IV. BÀI TẬP

I _______ down as soon as I got home.
I had _______ there for 20 minutes when she arrived.
She _______ her clothes on the chair.
As I walked past, I _______ the tools on the workbench.
Yesterday, he _______ in bed all day.
I saw him _______ on the floor after the party.
He _______ the books on the table and then left.
The hens aren't _______ any eggs this week.
He has _______ a serious charge against his employer.
The solution _______ with you.

Alex N

Alex N is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.