Đối với những người bắt đầu học tiếng Anh, học từ vựng mới đã là một việc khổ, nhưng phân biệt những từ quen thuộc có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau trong tiếng Việt lại là một “cửa ải” khó qua hơn. Chắc chắn các bạn đã từng ít nhất 1 lần gặp qua và sử dụng few – a few – little – a little, chúng đều mang nghĩa là “ÍT”, vậy điểm khác nhau của những từ này là gì, hãy cùng NTAD học qua 5 cách phân biệt nhé!

GIỐNG NHAU

  • Đều dùng để chỉ lượng
  • Đều mang nghĩa là “một ít, một chút, một tí”
  • Đều dùng để nói về 1 số lượng nhỏ

KHÁC NHAU

FEW

+ danh từ đếm được số nhiều

một ít, gần như không

dùng với nghĩa tiêu cực

cụm từ “quite few”
= rất ít

A FEW

+ danh từ đếm được số nhiều

một ít

dùng với nghĩa tích cực

cụm từ “quite a few”
= khá nhiều

LITTLE

+ danh từ không đếm

một ít, gần như không

dùng với nghĩa tiêu cực

A LITTLE

+ danh từ không đếm

một ít

dùng với nghĩa tích cực

VÍ DỤ:

Hãy cùng nhìn qua một số ví dụ để giúp lý thuyết dễ hiểu hơn nhé!

Trường hợp 1: Thứ 3 bạn có bài thi giữa kỳ và thời gian tối thiểu để bạn có thể học hết lý thuyết là 3 tiếng nhưng ..

1. Cả ngày hôm trước bạn không học và khi đến trường bạn mới nhớ rằng bạn có lịch thi

-> I had little time to prepare before I had to take the test.
Mình không có đủ thời gian chuẩn bị trước khi đi.

2. Chiều thứ 2, thằng bàn bên nhắc lại ngày mai bạn có bài thi sớm

-> I had a little time to prepare before I had to take the test.
Mình có rất ít thời gian để chuẩn bị trước khi đi.
* time (thời gian) là danh từ không đếm nên chúng mình dùng little hoặc a little

Trường hợp 2: Bạn mới chuyển trường và phải làm quen bạn mới

-> Since coming to this school, I made very few friends.
Từ khi chuyển trường, mình chỉ có mỗi vài người bạn thôi.
* few sẽ làm câu nói mang tính tiêu cực hơn

-> Since coming to this school, I made a few friends.
Từ khi chuyển trường, mình đã kết bạn được với vài người rồi.
* a few sẽ làm câu nói mang tính tích cực hơn

LUYỆN TẬP

Thông qua bài học lý thuyết và những câu ví dụ bên trên, bạn đã hiểu sự khác nhau giữa few – a few – little – a little chưa? Hãy làm ngay bài tập bên dưới để kiểm tra lại nhé.

Alex N

Alex N is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.