Sau khi đi phỏng vấn 1 vài người bạn, mình biết được rằng “nếu hôm nào sang chảnh thì xài Especially, hôm nào hết sang thì dùng từ Specially” vì Especially nghe sang hơn nhiều ? Nhưng thật ra, Especially và Specially có nhiều điểm phân biệt mà chúng mình sẽ cùng nhau học trong bài hôm nay!

ĐIỂM GIỐNG NHAU

1. Loại từ

Especially và Specially đều là trạng từ.

2. Gốc từ

Tính từ gốc của cả hai đều là SPECIAL.

3. Khi dành cho 1 người, 1 mục đính riêng biệt

I bought this especially/​specially for you.

→ Mình mua cái này dành riêng cho cậu đó.

I made it especially/​specially for you.

→ Con làm điều này riêng cho mẹ đó.

ESPECIALLY /ɪˈspeʃəli/

1. đặc biệt hơn, tuyệt hơn giữa nhiều lựa chọn trong các hoàn cảnh khác nhau

The car is quite small, especially if you have children.

→ Chiếc xe hơi này khá nhỏ, nhất là khi cậu có thêm trẻ nhỏ.

She enjoys exercise, especially swimming.

→ Cô ấy thích tập thể dục, nhất là môn bơi lội.

Teenagers are very fashion conscious, especially girls.

→ Học sinh trung học rất xem trọng thời trang, đặc biệt là nữ sinh.

2. Vô cùng nhiều, cực kỳ nhiều

I wasn’t feeling especially happy that day.

→ Tôi đã không cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vào ngày hôm đấy.

“Do you like his novels?” “Not especially.”

→ “Cậu có thích cuốn tiểu thuyết của ông ấy không?” “Không có gì đặc biệt lắm.”

SPECIALLY /ˈspeʃəli/

1. Nhiều hơn bình thường, nhiều hơn thứ khác

It will be hard to work today — specially when it’s so warm and sunny outside.

→ Hôm nay chắc sẽ khó làm việc đây — nhất là vì hôm nay trời nóng và nắng.

I hate homework. Specially history.

→ Con ghét làm bài tập. Nhất là bài tập môn lịch sử.

KẾT LUẬN

1. Especially ám chỉ nghĩa “đặc biệt hơn tất cả”

2. Specially ám chỉ một mục đích cụ thể.

3. Nếu vẫn còn mơ hồ, hãy sử dụng Particularly thay cho Especially ◕‿◕

LUYỆN TẬP

I like living near the beaches,  _______  in the summer.
My mother made this cake ______ for me.
We went out on the water even though it was ______ windy.
We went out on the water even though it was ______ windy.
This surfboard was ______ designed to help me with my physical disability.
She’s not ______ interested in sport.
I am ______ grateful to all my family and friends who supported me.
Sleep is ______ important in growing children.

Alex N

Alex N is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.