Là một công ty đầu tư rất nhiều tiền để đào tạo nhân viên thành thạo tiếng Anh, bạn cần được đối xử như một cá nhân chứ không phải là một bản sao khác của một công ty khác. Công ty của bạn có nhu cầu riêng, mục tiêu riêng và những vấn đề riêng bạn muốn được giải quyết qua khóa đào tạo.

Các công ty cung cấp đào tạo tồn tại để giải quyết vấn đề. Vì vậy, bạn cần phải tìm một công ty cung cấp đào tạo tiếng Anh có khả năng thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của bạn.

không có thời gian đọc? xem video tóm tắt ngay!

Để có thể đáp ứng nhu cầu của bạn, họ cần biết bạn mong muốn điều gì.

Trong quá trình nghiên cứu mục tiêu và nhu cầu của bạn, nhà cung cấp đào tạo cần đặt ra rất nhiều câu hỏi sâu về công ty của bạn, các vấn đề bạn đang đối mặt, những nhân viên sẽ được đào tạo, và lý do tại sao.

Trong các thảo luận ban đầu, họ cần tích cực lắng nghe và thúc đẩy bạn giải thích cặn kỹ những gì bạn mong muốn đạt được, thay vì chia sẻ giải pháp của họ ngay từ ban đầu hay tự tâng bốc về khả năng của họ.

Nhà cung cấp đào tạo không nên kết luận điều công ty bạn đang cần, cho đến khi họ đã dành thời gian phân tích kỹ lưỡng các mục tiêu và vấn đề mà bạn nêu ra.


“Công ty cung cấp đào tạo cần phải đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu và vấn đề khách hàng.”


Yêu cầu và những điều mà bạn đã chia sẻ với nhà cung cấp đào tạo trong cuộc thảo luận ban đầu nên được đề cập trong bản đề xuất của họ.

Điều này không có nghĩa là họ có thể, hoặc nên, cung cấp mọi thứ mà bạn yêu cầu. Nhưng họ cần có khả năng giải thích được rằng, những yêu cầu nào là khả thi đối với họ, họ sẽ sử dụng những phương pháp nào để đảm bảo đạt mục tiêu đó; và những yêu cầu nào là chưa thực tế đối với họ, và lý do vì sao.

Nếu họ bỏ qua những điều mà bạn đã chia sẻ từ đầu, thì họ có thể sẽ tiếp tục bỏ qua những yêu cầu khác mà bạn có trong suốt quá trình đào tạo.

Vì vậy, khi bạn gặp gỡ với các nhà cung cấp đào tạo, hãy chú ý những gì họ nói họ có thể làm, những câu hỏi mà họ đặt cho bạn và cách họ phản hồi trước những câu trả lời của bạn.

Họ có quan tâm đến mục tiêu bạn đang hướng đến không? Nếu không, họ sẽ không thể giúp bạn đạt được nó.

Để tìm hiểu thêm về “Cách Chọn Công Ty Đào Tạo Nhân Sự Hiệu Quả” – nhấn vào đây!

Chương trình đào tạo thành công đòi hỏi sự hợp tác giữa 2 bên!

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về cách Nói Tiếng Anh Đi xây dựng chương trình đào tạo nhân sự, hãy nhấn vào nút “SIGN UP” để đăng ký buổi tư vấn miễn phí cùng chuyên gia đào tạo của chúng tôi!

Sam Jamieson

Sam is the co-founder and CEO of NTAD, he is an active and experienced educator and trainer with a passion for achieving results.

More Posts - Website

Related post

comments

One thought on “Chọn Công Ty Đào Tạo Theo Tiêu Chí Đầu Ra

  1. Pingback: [SERIES] Cách Chọn Công Ty Đào Tạo Nhân Sự Hiệu Quả – Nói Tiếng Anh Đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.