Khi đối mặt với một vị khách hàng đang nổi giận, cách giải quyết vấn đề của bạn sẽ mang tính chất sống còn, và sẽ quyết định xem vị khách này có tiếp tục làm việc với công ty hay không. Đúng là trọng trách lớn nhỉ? Vậy thì làm thế nào để hạ nhiệt, giảm lửa và giải quyết sự việc ổn thỏa?

Điều đầu tiên để làm chính là: LẮNG NGHE.

Hãy lắng nghe và để khách hàng giải tỏa những bực tức trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Tiếp theo, hãy ghi chú lại những trọng điểm mà khách hàng vừa nói.

Sau đó, dựa vào mức độ phù hợp, hãy sử dụng những mẫu câu dưới đây:

1. I’m sorry for this trouble.

2. Please tell me more about …

3. I can understand why you’d be upset.

4. This is important — to both you and me.

5. Let me see if I have this right.

6. Let’s work together to find a solution.

7. Here’s what I’m going to do for you.

8. What can we do to resolve this now?

9. I want to take care of this for you immediately.

10. Do you think this solution would work for you?

11. What I’ll do right now is … Then I can …

12. As an immediate solution, I’d like to suggest …

13. You’ve come to the right place to get this resolved.

14. What would you consider a fair and reasonable solution?

15. OK, let’s get you in better shape.

16. I’m more than happy to help you with this.

17. If I can’t take care of this, I know who can.

18. I hear what you’re saying, and I know how to help.

19. You have a right to be upset.

20. Sometimes we fail, and this time I’m here and ready to help.

21. If I were in your shoes, I’d feel the same way.

22. You’re right, and we need to do something about this immediately.

23. Thank you … (for bringing this to my attention, being straight with me, for your patience with us, your loyalty to us even when things go wrong or your continued business).

Đừng để nỗi sợ kiềm hãm sự thành công của bạn!

Nếu bạn muốn rèn giũa kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy đăng ký “Word Of The Day – Từ Mới Mỗi Ngày” để nhận những bài học từ vựng tiếng Anh MIỄN PHÍ vào hộp inbox của bạn!

Nhấn nút “SIGN UP” để tìm hiểu thêm về chương trình!

Alex N

Alex N is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.