Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) gần đây đã phát hành báo cáo Tương lai việc làm mới nhất, trong đó xác định xu hướng trên 20 nền kinh tế thuộc 12 lĩnh vực công nghiệp.

Báo cáo cho thấy, từ năm 2018 đến 2022, 75 triệu công việc hiện tại có thể được thay thế bởi máy móc và thuật toán. Nhưng 133 triệu việc làm mới sẽ xuất hiện trong cùng thời gian đó.

Và những công việc mới nổi này sẽ đòi hỏi một bộ kỹ năng mới. Trên thực tế, đến năm 2022, 42% kỹ năng cần thiết trong công việc sẽ thay đổi, theo báo cáo dự đoán.

Những công việc mới vào năm 2022 bao gồm các công việc dựa trên sự đổi mới công nghệ, như nhà phát triển phần mềm và ứng dụng, và các vai trò đòi hỏi đặc điểm “con người”, như các chuyên gia bán hàng. Không có gì đáng ngạc nhiên, những công việc này sẽ đòi hỏi các kỹ năng công nghệ khác nhau, như lập trình và phân tích hệ thống, và các kỹ năng chỉ có “con người” sở hữu, như trí tuệ cảm xúc, sáng tạo và tư duy phản biện.

Theo báo cáo, đây là 10 kỹ năng đang tăng trưởng cho đến năm 2022:

1. Tư duy phân tích và đổi mới

2. Học tập tích cực và có chiến lược học tập

3. Sáng tạo, độc đáo và chủ động

4. Thiết kế và lập trình công nghệ

5. Tư duy phản biện và phân tích

6. Kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp

7. Khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội

8. Trí tuệ xúc cảm

9. Kỹ năng lý luận, giải quyết vấn đề

10. Kỹ năng phân tích và đánh giá hệ thống

Và đây là 10 kỹ năng đang suy thoái cho đến năm 2022:

1. Vận hành công việc bằng tay, khéo léo, bền bỉ và chính xác

2. Khả năng ghi nhớ bằng lời nói, thính giác và không gian

3. Quản lý tài chính, vật chất

4. Lắp đặt công nghệ và bảo trì

5. Đọc, viết, làm toán và lắng nghe tích cực

6. Quản lý nhân sự

7. Kiểm soát chất lượng và nhận thức an toàn

8. Điều phối và quản lý thời gian

9. Khả năng thị giác, thính giác và lời nói

10. Sử dụng, giám sát và kiểm soát công nghệ

Báo cáo cho thấy, trước năm 2022, nhân viên sẽ cần khoảng 101 ngày để đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Và bởi vì nửa vòng đời của một kỹ năng sẽ rút ngắn lại còn 5 năm, nhân viên sẽ cần phải học tập suốt đời (lifelong learner) để duy trì sự cạnh tranh tại nơi làm việc, theo nghiên cứu trước đây của WEF.

“Để ngăn chặn một tình trạng 2 bên đều thua — sự thay đổi công nghệ cùng với sự thiếu hụt nhân tài, thất nghiệp hàng loạt và sự bất bình đẳng ngày càng tăng — điều quan trọng là các doanh nghiệp tham gia tích cực trong việc hỗ trợ lực lượng lao động hiện tại của họ thông qua việc đào tạo lại và nâng cao trình độ”, theo báo cáo (Ratcheva / Leopold, Diễn đàn kinh tế thế giới, 9/17; Perry, The Oregonia, 9/18).

Nói Tiếng Anh Đi tổng hợp và dịch

Nói Tiếng Anh Đi là ai?

Nói Tiếng Anh Đi giúp các doanh nghiệp khắp Hồ Chí Minh thông qua chương trình Đào tạo Inhouse – Tiếng Anh Doanh nghiệp.

Chương trình tiếng Anh Inhouse giúp cải thiện giao tiếp nội bộ, tăng năng suất làm việc của nhân viên và mở rộng mạng lưới khách hàng cho tổ chức.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi, hãy nhấn nút “SIGN UP” để được tư vấn miễn phí!

Alex N

Alex N is the Brand Marketer of Nói Tiếng Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring quality and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her free time to music, movies and long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:
LinkedIn

Related post

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.